Arxiu Històric de l'Escala

INICI – > ARXIU -> ARXIU HISTÒRIC DE L’ESCALA (AHE)

L’Arxiu Històric de l’Escala (AHE) creat el 1992 per l’Ajuntament de l’Escala, és el servei encarregat de la custòdia, tractament i difusió del patrimoni documental produït a l’Escala. Conserva documentació històrica amb un abast cronològic des del segle XVII fins a l’actualitat.

El passat 22 de juny del 2019 estrenà nova ubicació al segon pis de l’Alfolí de la Sal, amb magatzem de reserva i sala de consulta, un nou espai que permet custodiar en les millors condicions possibles els fons dipositats, sobretot amb l’arribada de tot el llegat de Víctor Català.

Aquesta nova seu de l’AHE va ser inaugurada per la Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Mariàngela Vilallonga, i per l’Alcalde de l’Escala, Víctor Puga.

A l’AHE s’hi guarden i poden ser consultats pels especialistes els següents fons:

  • Fons municipal
  • Fons d’imatges (Fons Josep Esquirol, Fons Vernon Richards…)
  • Fons Victor Català
  • Fons patrimonials
  • Fons judicial
  • Fons d’empreses

L’EVOLUCIÓ DE L’ARXIU HISTÒRIC DE L’ESCALA

Als arxius s’hi conserva la memòria de la humanitat. Tots els documents en el suport que tinguin: papir, pergamí, paper o bé imatges en tots els seus formats, placa de vidre, acetat…han de tenir les garanties de conservació, temperatura i humitat adequades per tal que la informació que contenen no es deteriori amb el pas del temps. Aquesta és la missió primordial dels Arxius, de la mateixa manera que els Museus pel que fa a les seves col·leccions, siguin obres d’art o objectes d’us quotidià o industrial.

L’any 1980 l’Arxiu municipal de l’Escala tenia la imatge de la majoria d’ajuntaments petis o mitjans, és a dir, es trobaven situats a les golfes o en els soterranis dels edificis sense la més mínima cura del seu valor històric, plens de pols o de rosegadors en el pitjor dels casos. Aquell any, Lurdes Boix, actual arxivera i directora del Museu de l’Escala,  va fer una intervenció amb el permís de l’alcalde, traslladant la documentació que es trobava per terra en un sòl a punt d’esfondrar-se de l’edifici del vell ajuntament i fent un inventari somer.

L’any 1988, amb motiu de les obres de construcció del nou ajuntament, la documentació es va traslladar a la Casa del Gavià, on, al cap d’un temps, va patir un atac de tèrmits i una petita inundació, havent de tractar tot l’edifici i part de la documentació. Aquest fet va desaconsellar la seva permanència en aquest edifici ran de mar. L’any 1992 s’inaugurava oficialment el Servei d’Arxiu a la tercera planta de l’ajuntament de l’Escala amb les condicions mínimes requerides: la conservació de la documentació i la consulta regular.

Novament, la remodelació de l’Ajuntament, l’any 2007 va obligar a un altre trasllat. Davant la manca d’espai per a l’Arxiu Històric a l’Ajuntament, aquest es va traslladar a la seu del Museu de l’Anxova i de la Sal, inaugurat l’any anterior, per poder complir amb el mínim de conservació i d’accés a la consulta, malgrat tot, atès que l’espai al museu era reduït, una part de la documentació es va haver de conservar forçosament en el soterrani de l’ajuntament, on va patir una altra inundació.

L’any 2017 l’Alfolí s’inaugurava com a Museu de l’Escala, amb l’exposició projectada per Eduard Carbonell a la primera planta. L’any 2019 s’ha inaugurat la nova seu de l’Arxiu Històric, l’Arxiu d’Imatges i l’Espai Víctor Català a la segona planta de l’Alfolí de la Sal.

Han passat cinquanta anys de la defensa de l’Alfolí de la Sal i uns quaranta que la documentació dels nostres avantpassats va començar a salvaguardar-se malgrat els trasllats. Però, finalment, el 2019, l’Arxiu Històric de l’Escala té un dipòsit definitiu i amb totes les garanties de conservació a l’edifici que la voluntat popular va salvar de la destrucció perquè s’hi conservés la memòria del poble, tant la documental, en imatges i oral (Arxiu), com els objectes materials que conformen la història dels nostres avantpassats (Museu), amb un espai especial al personatge escalenc de més renom universal: Víctor Català.
https://vimeo.com/274046679

Es comença el trasllat de l’arxiu municipal a l’Alfolí de la salARXIU HISTÒRIC DE L’ESCALA Alfolí de la Sal Carrer Alfolí, 6 17130 – L’Escala (Girona)

HORARI: De dimarts a divendres de 10:00 a 13:00 , prèvia reserva

 

CONTACTE: Telèfon:  972 05 98 23 Correu-e:  arxiu@lescala.cat