El Museu, un espai SEGUR! El Museu, un espai SALUDABLE!

El Museu, un espai SEGUR! El Museu, un espai SALUDABLE!

La crisi de la pandèmia del virus COVID-19 ha fet visible l’alt valor social de la cultura i per aquest motiu, els Museus i Arxius han proveït les llars de recursos i serveis online, participant i ajudant en la salut espiritual i psicològica durant el confinament a casa, tal i com s’ha fet pel Dia Internacional dels Museus.

Els Museus de l’Escala (Museu de l’Anxova i de la Sal i Alfolí de la Sal-Museu de l’Escala) estem treballant per adaptar-nos a aplicar les recomanacions que ens fa arribar la Direcció General de Patrimoni Cultural per obrir els equipaments amb seguretat. Des d’avui estan oberts amb visites individualitzades, en grups reduïts i sempre mantenint la distància de seguretat entre ells, sobretot a les sales d’audiovisuals, a més de seguir uns itineraris dissenyats per no coincidir diferents visitants. Així mateix, seguirem treballant per oferir productes viruals online.

Per més informació: museu@lescala.cat

Pel que fa al desconfinament del servei d’arxiu cal tenir en compte que el patrimoni documental no es veu afectat en si mateix per la presència del COVID-19, però durant la seva manipulació, sÍ que pot ser una font d’infecció, ja que el virus pot mantenir-se en la superfície dels documents que custodien els arxius. Per tant, per garantir tant la integritat del patrimoni com de les persones, caldrà prendre un seguit de mesures de protecció i aïllament.

El retorn a l’activitat serà progressiu, en el moment en que ens trobem (Fase 1) es prioritzarà l’atenció telemàtica a les persones usuàries. Les peticions d’informació de documents es realitzarà a través del correu electrònic. Actualment l’obertura del servei és interna, i no serà fins que no estiguem a la Fase 2 quan s’oferirà l’accés dels usuaris a la sala de consulta i l’atenció individualitzada. En aquest moment caldrà tenir en compte que s’haurà de sol·licitar cita prèvia a l’arxiu mitjançant el correu arxiu@lescala.cat. Així com s’extremaran les mesures (distància mínima de dos metres, ús de gel desinfectant, ús de mascaretes i guants, recomanació d’ús d’ordinadors personals dels usuaris, etc).