El món d'ahir

El món d'ahir

El món d’ahir

Què ens expliquen les fotografies del Fons d’Imatges de l’Arxiu Històric de l’Escala?

 

Fons Josep Esquirol. Imatge 2218. Arxiu Històric de l’Escala

L’edifici del primer museu d’Empúries es va alçar damunt les restes de les antigues dependències del convent servita de Santa Maria de Gràcia, del segle XVII. El mestre d’obres fou l’escalenc Miquel Torres i Brugués. Any 1916.

A Josep Esquirol, a partir de 1908 se li va girar molta feina ja que es van iniciar els treballs d’excavació per a conservar i difondre les restes de l’antiga ciutat grega i romana d’Empúries. Com a fotògraf professional resident a l’Escala va saber aprofitar la conjuntura i va documentar l’avenç progressiu de les primeres campanyes d’excavació, així com també els principals protagonistes de les mateixes, com Josep Puig i Cadafalch, Emili Gandia, director de les excavacions, i Manuel Cazurro, historiador i supervisor de les mateixes. Puig i Cadafalch, en aquell moment Diputat a Corts, va convèncer a la Junta de Museus i a la Diputació de Barcelona per tal de posar fi a la situació de desprotecció d’Empúries i iniciar treballs arqueològics de manera científica. La Diputació de Barcelona, dirigida per Enric Prat de la Riba, va aportar els recursos econòmics necessaris per a la compra dels terrenys, els amidaments, les gestions a l’Escala, els tràmits administratius i els posterior treballs de recerca.

La difusió de les troballes que s’anaren realitzant durant aquells primers anys es varen convertir en un dels principals motius fotogràfics de Josep Esquirol, que va afavorir tant la vila de l’Escala com també els seus interessos comercials, distribuint moltes d’aquelles imatges en format postal. També es troben fotografies en revistes populars a l’època com  l’Esquella de la Torratxa, la revista escalenca Costa Brava o bé per il·lustrar l’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans.

Concretament en aquesta imatge s’observa que s’estan finalitzant les obres per bastir el nou edifici, segurament l’any 1916, sobre les ruïnes de l’antic monestir servita, per tal d’acollir els espais de treball i de residència durant les campanyes d’excavació a Empúries, així com una sala per mostrar als visitants algunes de les troballes més significatives. Actualment, és la seu del  Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries.

Més informació:

Josep Esquirol, fotògraf d’Empúries. Ajuntament de l’Escala. Museu de l’Anxova i de la Sal. Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries. 20